طاهره کاروانی

طاهره کاروانی

طاهره كارواني
خواننده ي آواز كلاسيك
فعاليت ها : گروه كر اركستر سمفونيك صدا و سيما ، اجرا در سفارتخانه ها
نوازنده ويلن ايراني با استاد محمد رضا اتابكي .
فعاليتهاي موسيقي كودك
دانش آموخته ي دوره هاي مربيگري استاد سودابه سالم
داراي مدرك مربيگري مدرسه ي خرد از گروه دانش آموخته گان دانشكده ي اُرف سالزبورگ
فعاليت در مدرسه راه رشد به عنوان مدرس موسيقي كودك
مدرس مدرسه غير دولتي ندا
مدرس موسسه ي كودكان خلاق
تدريس در اموزشگاه موسيقي آواي برتر
تدريس در آموزشگاه موسيقي ودا
تدريس در آموزشگاه موسيقي نيان
تدريس در آموزشگاه موسيقي دامور